36151 NL - wetsvoorstel
Wet hersteloperatie toeslagen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 juni 2022 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is nieuwe maatregelen te treffen in het kader van de hersteloperatie toeslagen en deze samen met de bestaande maatregelen onder te brengen in één wet en enige andere wetten in verband daarmee te wijzigen.

1.

Volledige titel

Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties en in de Eerste Kamer tien moties ingediend.

4.

Documenten

(197 stuks)

2 27 juni 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST361512
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 27 juni 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST361513
Memorie van toelichting (herdruk)
 
2 28 juni 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST361511
Koninklijke boodschap
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.