Natuurinclusief uit de stikstofcrisis

Met dank overgenomen van Volt Nederland (Volt) i, gepubliceerd op vrijdag 24 juni 2022.

‘Kneiterharde acties’, het risico van een ‘burgeroorlog’... Iemand presenteerde zelfs de complottheorie dat landbouwgrond moest worden ontruimd om migranten te huisvesten. De stikstofcrisis lijkt een harde strijd over grond, en met bedreigingen van Kamerleden en het verspreiden van desinformatie krijgt zelfs de democratische rechtsstaat het te verduren. Dat zou niet nodig moeten zijn. Veel boeren geven zelf aan maar wat graag te verduurzamen en vragen hiervoor hulp van de overheid. Laten we deze crisis gebruiken als kans om de landbouw natuurinclusief te maken en daarmee toekomstbestendig. Als boeren minder vee op het erf hebben, een vergoeding voor natuurbehoud en een eerlijke prijs krijgen, dan beperken we de stikstofuitstoot, beschermen we de natuur en kunnen boerenbedrijven blijven bestaan.

Boeren zijn te lang aan hun lot overgelaten, waardoor ze voor hun financiering afhankelijk werden van een grote bank, kunstmestbedrijven en landbouwexporteurs. Zij spoorden boeren aan om steeds maar groter te worden. De intensieve landbouw bedreigt inmiddels niet alleen de natuur en biodiversiteit, maar ook de kwaliteit van het water.

En de boer?

Die heeft soms moeite om rond te komen. Volt wil dus ook dat het kabinet de miljarden uit het stikstoffonds gebruikt om boeren te helpen voedselbossen aan te leggen en met koolstofopslag en strokenteelt te gaan werken. Zorg dat boeren die investeren om biologisch te worden sneller een keurmerk krijgen.

Volt is voor kringlooplandbouw. Een gemiddelde varkensboer is tienduizenden euro’s per jaar kwijt om drijfmest af te voeren. Deze mest kan worden gebruikt om compost te maken, die bijvoorbeeld met akkerbouwers in de omgeving kan worden gedeeld. Dit bespaart geld en beperkt de hoeveelheid ammoniak en stikstof aanzienlijk. Grote kunstmestfabrieken in Nederland kunnen dan ook dicht, waarmee de stikstofuitstoot nog verder daalt.

We willen dat de lasten als gevolg van de stikstofcrisis goed worden verdeeld. Dat betekent dat ook de luchtvaart wordt beperkt en dat er naar de vervuilende industrie wordt gekeken. De internationale scheepvaart op de Rijn wordt nu niet meegenomen in de plannen, terwijl deze voor veel uitstoot zorgt. We moeten goed samenwerken met onze buurlanden om te zorgen dat onze uitstoot niet bij de buren terechtkomt, en omgekeerd. Zo zie je ook hier weer dat een grote crisis het beste Europees kan worden aangepakt.

Hopelijk gaat het debat weer snel over deze oplossingen zodat we boeren en natuur daadwerkelijk kunnen helpen op weg naar een natuurinclusieve toekomst.

Marieke Koekkoek

Tweede Kamerlid voor Volt