Volt en ChristenUnie in de media over een betere Tweede Kamer

Met dank overgenomen van Volt Nederland (Volt) i, gepubliceerd op woensdag 22 juni 2022.

Laten we minder debatteren over de ophef van vandaag en meer over het Nederland en Europa van morgen. Laurens deed samen met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vier voorstellen om de Tweede Kamer sterker en beter te maken. Deze presenteerden ze op 16 juni in een manifest in de Volkskrant.

In de Volkskrant van 16 juni 2022 staat een uitgebreid opiniestuk waarin Gert-Jan en Laurens hun ideeën delen met Nederland. Allereerst roepen ze de voorzitter van de Tweede Kamer op om werk te maken van een ‘dualisme-akkoord’. Daarin moet worden vastgelegd hoe er moet worden omgegaan met het delen van informatie, besloten overleggen, inzage van geheime stukken, het stellen en beantwoorden van vragen en het verbeteren van de informatievoorziening aan burgers.

Ten tweede stellen ze voor om maandelijks, op een vaste dag, een plenair beleidsdebat te agenderen. Daarin kunnen bewindspersonen dilemma’s voorleggen aan de Kamer en kunnen Kamerleden daadwerkelijk invloed krijgen op de invulling van het beleid.

Met hun derde voorstel willen Laurens en Gert-Jan de informatiepositie van de Kamer als controleur van de regering versterken. Tot slot opperen ze het idee om de Tweede Kamer uit te breiden naar 200 leden. In vergelijking met andere Europese landen zijn de Nederlandse kiezers het slechtst vertegenwoordigd en krijgen ze de minste democratische waar voor hun stem.

WNL Vandaag, Editie NL, Radio 1 en verschillende kranten

De Volkskrant publiceerde die dag ook een nieuwsbericht waarin de oproep werd toegelicht. Ook kranten zoals het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad hadden al snel aandacht voor het onderwerp en plaatsten beide diezelfde dag een artikel. WNL Vandaag besprak het plan ’s ochtends in de uitzending en interviewden ze Laurens en Gert-Jan in de Tweede Kamer. Het tweetal was bovendien te gast in de De Nieuws BV op NPO Radio 1 en NPO 1. Ze vertelden daarin over de oplossingen die ze voor ogen hebben. Later op de dag waren Laurens en Gert-Jan Segers te zien bij Editie NL op RTL 4.