Laat het klimaat geen slachtoffer van politieke statements worden

Met dank overgenomen van Volt Nederland (Volt) i, gepubliceerd op woensdag 15 juni 2022.

Op 19 juni lopen we door de straten van Rotterdam mee met de Klimaatmars. Dit om ervoor te zorgen dat de klimaatcrisis urgentie blijft houden. De tijd dringt om de schade van de klimaatcrisis te beperken, zo bleek wederom uit het laatste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). De klimaatcrisis bestrijden is de grootste uitdaging van onze generatie, en Volt wil hier op de volgende manieren aan bijdragen.

  • Meer energiebesparing, minder fossiele brandstoffen

De oorlog in Oekraïne maakt onze afhankelijkheid van Russisch gas pijnlijk duidelijk. Dat premier Rutte nog voor het eind van het jaar af wil van het Russisch gas is daarom een belangrijk politiek statement, maar wel één die mogelijk grote gevolgen heeft voor het klimaat. De eerste reacties − het mogelijk heropenen van kolencentrales en naarstig zoeken naar andere gasleveranciers − leggen onze verslaving aan fossiele brandstoffen bloot. De conclusies van het IPCC-rapport zijn echter duidelijk: het “tijdelijk” verhogen van de productie van fossiele brandstoffen is geen optie... Dit is hét moment om eindelijk te stoppen met dergelijke vervuilende energievormen, in plaats van de ontkoppeling nog verder uit te stellen. Daar komt nog bij dat het vloeibare gas uit de VS en Canada, waar het kabinet naar kijkt, voor ongeveer 80% bestaat uit schaliegas. Deze vorm van gas wordt gewonnen met behulp van “fracking”, hetgeen uiterst schadelijk en vervuilend is. De productie van schaliegas is de grootste veroorzaker van methaangas in de atmosfeer. De hoeveelheid methaangas is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en draagt 80% meer bij aan de opwarming van de aarde dan CO2.. In plaats van de klimaatcrisis te verergeren, moeten we ons daarom richten op duurzame energiebronnen en op het besparen van energie. Volt blijft hierbij letten op de lagere inkomens om ervoor te zorgen dat zij niet onevenredig hard worden geraakt.

  • Geen korte afstandsvluchten meer

Dat de luchtvaart gigantisch bijdraagt aan de CO2-uitstoot is al jaren bekend. Toch blijven passende maatregelen telkens weer uit, terwijl op dit vlak nog zoveel winst te behalen valt. Van alle passagiersvluchten in Nederland vliegt bijna driekwart naar een bestemming binnen Europa. Zonde, want veel van die afstanden zijn prima met de trein af te leggen. Daarom wil Volt korte afstandsvluchten voor passagiers verbieden om zo onnodige CO2-uitstoot te elimineren. Daarnaast moet kerosine extra worden belast, en moet er een vliegtax worden ingevoerd.

  • Europese CO2-heffing

Volt wil de hoge CO2-uitstoot bij de wortel aanpakken door een CO2-heffing in te voeren. De grootste winst valt namelijk te behalen bij vervuilende instanties en bedrijven, niet bij individuele burgers. Met een CO2-belasting laten we de vervuiler betalen én stimuleren we bedrijven te investeren in goedkope en duurzame alternatieven. Deze ‘vervuilersheffing’ moet op Europees niveau worden ingevoerd. Zo pakken we de CO2-uitstoot op grote schaal aan en zorgen we dat de sterke concurrentiepositie van bedrijven in Nederland en andere landen in de EU wordt behouden.

  • Europese energienetwerken koppelen

Overal in Europa wordt steeds meer duurzame energie opgewekt, maar op sommige plekken gebeurt dit efficiënter dan op andere. Volt wil de Europese energienetwerken aan elkaar koppelen om de duurzame energie die wordt opgewekt optimaal te benutten. Op deze manier wordt de markt van duurzame energie stabieler en kunnen we de inzet ervan meer stimuleren.

De klimaatcrisis heeft voor de hele wereldbevolking grote gevolgen, maar raakt sommigen meer dan anderen. Volt steunt de Klimaatmars en het initiatief van World’s Youth for Climate Justice. De jongeren van World’s Youth for Climate Justice willen er via het Internationaal Gerechtshof voor zorgen dat regeringen de mensenrechten van huidige én toekomstige generaties beschermen door de klimaatcrisis aan te pakken.

Het redden van het klimaat en het beschermen van toekomstige generaties begint nu. Kom dus ook naar de Klimaatmars op 19 juni en laat je stem horen!