Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 20 juni 2022
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
aanwezigen Ch.M.O. (Christine) Lagarde i e.a.
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON) i


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

De commissie telt 61 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het functioneren van de Economische en Monetaire Unie en het Europees monetair en financieel stelsel. Hieronder vallen ook de betrekkingen met relevante financiële instellingen en organisaties.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie