36128 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 ivm het schrappen van enkele fiscale regelingen en een progressief tarief voor box 2

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 juni 2022 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Maatoug (GL) i, Van der Lee (GL) i en Nijboer (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Maatoug, Nijboer en Van der Lee.

 

Dit wetsvoorstel van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer verandert de fiscale behandeling van aanmerkelijk belang. Het bevat zes voorstellen voor aanpassingen van de gebruikelijk-loonregeling en doelmatigheidsmarge, de doorschuifregeling, de bedrijfsopvolgingsregeling en van het belastingtarief voor Box 2.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Maatoug houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(31 stuks)

2 7 juni 2022, geleidende brief, nr. 1     KST361281
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief
 
2 7 juni 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST361282
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief
 
2 7 juni 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST361283
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.