36130 NL - wetsvoorstel
Wet goed verhuurderschap

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 8 juni 2022 ingediend door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, De Jonge i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is om regels te stellen waarmee misstanden bij het verhuren van woon- en verblijfsruimte kunnen worden voorkomen en tegengegaan.

1.

Volledige titel

Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en 16 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer elf moties ingediend.

4.

Documenten

(75 stuks)

2 8 juni 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST361301
Koninklijke boodschap
 
2 8 juni 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST361302
Voorstel van wet
 
2 8 juni 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST361303
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.