Samenwerkingsraad EU-Kazachstan, 20 juni 2022, Luxemburg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 20 juni 2022
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie Luxembourg, Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad van de Europese Unie (Raad) i, Europese Raad i

Voornaamste agendapunten

De Samenwerkingsraad tussen de Europese Unie en Kazachstan houdt op maandag 20 juni 2022 in Luxemburg zijn 19e zitting, voorgezeten door de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna en de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan Mukhtar Tileuberdi.

De Samenwerkingsraad zal de stand van zaken doornemen en de volgende stappen bespreken van de versterkte partnerschaps- en samenwerkings­overeenkomst tussen de EU en Kazachstan. Voorts wordt gesproken over politieke, economische en handels­aangelegenheden (waaronder binnenlandse hervormingen, de rechtsstaat en mensenrechten, en regionale handel) en samenwerking.

Ook wordt ingegaan op regionale en internationale ontwikkelingen en samenwerking, onder meer op het gebied van veiligheid.


1.

Raad van de Europese Unie (Raad)

In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' genoemd) zijn de regeringen van de 27 lidstaten i van de EU vertegenwoordigd. De Raad oefent samen met het Europees Parlement i de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie i en aan elke voorgestelde EU-begroting. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad invloed uitoefenen in de EU. De Raad neemt ook beslissingen over het buitenlands- en veiligheidsbeleid.

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie i, de vaste voorzitter i en de voorzitter van de Europese Commissie i. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...