Stemming Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum
Document­datum 31-05-2022
Publicatie­datum 31-05-2022
Nummer HTK20212022-85-26
Kenmerk 35729; 35729; 35729;15
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729).

(Zie vergadering van 25 mei 2022.)

De voorzitter:

Dan gaan we naar de stemming in verband met het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum. Voor het splitsingsvoorstel is ingevolge artikel 137, vijfde lid, een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het een splitsingsvoorstel in tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreft. Dat wil zeggen dat wij het voorstel alleen kunnen aannemen met ten minste een tweederdemeerderheid. Wij gaan dus alleen stemmen over dit voorstel van het lid Leij-ten.

In stemming komt het voorstel van het lid Leijten tot splitsing van het wetsvoorstel 35729 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de Grondwet (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gündogan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van BIJ1, de VVD en de SGP ertegen, zodat het is aangenomen.

Dan gaan we later stemmen over de wetsvoorstellen.

Tweede Kamer

85-26-1

Stemming Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het 31 mei 2022 correctief referendum    TK 85


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.