36120 VI NL - wetsvoorstel
Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 mei 2022 ingediend door de regering.

 

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

3.

Documenten

(15 stuks)

2 25 mei 2022, voorstel van wet, nr. 1     KST36120VI1
Voorstel van wet
 
2 25 mei 2022, memorie van toelichting, nr. 2     KST36120VI2
Memorie van toelichting
 
2 1 juli 2022, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST36120VI3
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.