Grote keuzes in onzekere tijden

Met dank overgenomen van ChristenUnie (CU) i, gepubliceerd op vrijdag 20 mei 2022, 14:43.

Direct zien welke keuzes we maken? Klik hier.

We leven in onzekere tijden. De voorbije maanden hebben een grote impact op onze samenleving. We zagen de verschrikkingen en het lijden van de mensen in Oekraïne en daarmee zagen we ook dat veiligheid allesbehalve vanzelfsprekend is.

Wereldwijde onrust heeft ook grote invloed op wat we hier in ons eigen land meemaken. Stijgende energieprijzen en steeds meer inflatie maken dat mensen die het toch al niet breed hebben de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen. Dat geldt ook voor een groep ouderen, waar we al eerder over hebben gezegd dat zij geholpen moeten worden.

Tegelijkertijd zien we dat een andere groep mensen in ons land veel vermogen heeft en dat dat vermogen nog steeds groeit, vooral door de manier waarop we in ons land belasting heffen.

In een eerlijke samenleving verdelen we ook de lasten eerlijk. En dus moeten we juist in deze onzekere tijden grote keuzes maken.

De voorjaarsnota is een kans om die keuzes te maken. En die kans grijpen we.

Wat is de voorjaarsnota?

Bij de voorjaarsnota kijkt de politiek naar de huidige inkomsten en uitgaven van de overheid en beoordeelt of er tussentijdse wijzigingen in de begroting nodig zijn. Het kabinet komt met een brief, die dus de voorjaarsnota heet, waarna de Tweede Kamer daarover in debat gaat.

Voor en achter de schermen hebben politici van de ChristenUnie ervoor geknokt om in deze onzekere tijden de goede, grote keuzes te maken.

Dat we zorgen voor meer inkomen voor wie dat het hardste nodig heeft. Dat we opkomen voor ouderen. Dat we ons gaan houden aan de belofte om 2% van ons inkomen als land te gaan investeren in Defensie, zodat we bijdragen aan de veiligheid in heel Europa. Dat we eerlijker belasting gaan heffen en ongelijkheid tegengaan.

Reactie ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers:

“Voor ons heeft het in december gesloten coalitieakkoord nooit het laatste woord, maar proberen we steeds weer opnieuw grote en belangrijke stappen in de goede, christelijk-sociale richting te zetten. Bij deze voorjaarsnota is dat gelukt.

In deze onzekere tijden van stijgende rekeningen en hogere inflatie gaan we de mensen die het minste hebben het meeste helpen. We verhogen eerder het minimumloon en de uitkeringen en we zorgen dat ook de AOW meestijgt. We zetten nieuwe stappen in de strijd tégen vermogensongelijkheid en vóór een rechtvaardiger belastingstelsel.

En in een tijd dat Europa opnieuw getuige is van een vreselijke oorlog, investeren we fors in onze veiligheid en gaan we met onze Defensie-uitgaven eindelijk voldoen aan de NAVO-norm. We proberen als fractie steeds te onderscheiden waar het in onze tijd en op onze plek echt op aankomt. En daarom hebben we deze keuzes vol overtuiging gemaakt.”

Reactie ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis:

“We leven steeds meer in een economie waarin het hebben van geld beter werkt dan dat werken loont. En dan heb ik het niet over het geld op je spaarrekening, maar wel over het geld in je huis, in vastgoed of in een andere vorm van kapitaal. Tegen de huizenprijsstijging was de afgelopen jaren niet op te werken. En dat heeft geleid tot grote ongelijkheid. Vooral jongeren zonder rijke ouders en huurders zijn daardoor op grote achterstand gezet, terwijl tegelijk praktisch hele wijken - van Carnisse in Rotterdam tot Laak in Den Haag - werden opgekocht door beleggers die hun huurders gingen uitmelken.

De profeet Jesaja waarschuwde al: ‘Wee degenen die zich huis na huis toe-eigenen, die akker na akker toevoegen.’

De ChristenUnie staat voor een sociale en rechtvaardige samenleving. Daarom trekken we de scheve verhouding tussen belasting op arbeid en kapitaal rechter. Daarom vragen we een grotere bijdrage van winstgevende bedrijven, van directeur-grootaandeelhouders, vastgoedbeleggers en rijke expats, terwijl mensen die minder te besteden hebben er juist geld bijkrijgen.”

Meer inkomen voor wie dat het hardste nodig heeft:

Opkomen voor ouderen:

Investeren in vrede & veiligheid:

Eerlijker belasten, minder ongelijkheid: