Bezwaar ingediend tegen duurzaam stempel voor gas en kernenergie

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op vrijdag 20 mei 2022.

GroenLinks-fossiel gas en kernenergie als duurzaam te bestempelen in de taxonomie voor duurzame investeringen. Dit doet Eickhout samen met Europarlementariërs van de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen. In het bezwaar staat waarom het besluit van de Europese Commissie niet aan de oorspronkelijke taxonomiewet voldoet, democratische procedures schoffeert, onzekerheid creëert voor investeerders en het advies van experts negeert.

Bas Eickhout @baseickhout

Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

Eickhout: “De Europese Commissie heeft de geest en letter van de wet overtreden door uiterst controversiële en vervuilende energiebronnen als ‘duurzaam’ te bestempelen. Het Europees Parlement moet aan de noodrem trekken om dit te stoppen.”

Het besluit om gas en kernenergie op te nemen in de taxonomie voor duurzame investeringen is genomen in een zogenaamde gedelegeerde handeling (uitwerking van een wet) die het Europees Parlement met absolute meerderheid (353 van de 705) van stemmen kan blokkeren. De stemming over het bezwaar vindt in de eerste plaats in de commissie Milieu en Economische Zaken in de week van 14 juni. Vervolgens stemt het voltallige Europarlement hierover in de week van 4 juli. Voorafgaand aan de stemming vindt er een hoorzitting plaats met experts en investeerders over het plan om gas en kernenergie op te nemen in de taxonomie.

Link naar de resolutie