Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 35985 - Wijziging Mededingingswet ivm aanpassing van bepalingen over markt en overheid

vrijdag 20 mei 2022

Bij wetsvoorstel 35985 - Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid is een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.