Twee moties in Eerste Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 36042 - Goedkeuringswet 5e verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

dinsdag 17 mei 2022

Bij wetsvoorstel 36042 - Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 zijn twee moties ondergebracht.