Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij dossier 36037 - Wijziging Reglement van Orde inzake het bedreigen van een persoon

donderdag 19 mei 2022

Bij dossier 36037 - Wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon is een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.