Eindverslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 36024 - 5e incid. suppl. begr. OCW 2022 (maatsch. diensttijd, cultuursector, toeslagen)

woensdag 18 mei 2022

Bij wetsvoorstel 36024 - Vijfde incidentele suppletoire begroting OCW 2022 (maatschappelijke diensttijd, culturele sector, kwijtschelding toeslagengedupeerden) is een eindverslag ondergebracht.