Eindverslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 36006 - Herpositionering in rechtspositie voor individuele rechterlijke ambtenaren

woensdag 18 mei 2022

Bij wetsvoorstel 36006 - Herpositionering overeenstemmingsvereiste m.b.t. rechtspositionele regels en de gevolgen voor individuele rechterlijke ambtenaren is een eindverslag ondergebracht.