Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 36067 - Wet toekomst pensioenen

maandag 16 mei 2022

Bij wetsvoorstel 36067 - Wet toekomst pensioenen zijn een nota van wijziging en een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).