Stemming motie Recht op een eerlijk proces

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming motie Recht op een eerlijk proces
Document­datum 05-04-2022
Publicatie­datum 05-04-2022
Nummer HTK20212022-68-15
Kenmerk 35784;7
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces,

te weten:

  • de motie-Van Haga over het steviger verankeren van het recht op een eerlijk proces voor politieke ambtsdragers (35784, nr. 7).

(Zie vergadering van 30 maart 2022.)

In stemming komt de motie-Van Haga (35784, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP en het CDA ertegen, zodat zij is verworpen.

Tweede Kamer

Stemming motie Recht op een eerlijk proces

5 april 2022 TK 68

68-15-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.