Stemming Onschendbaarheid brief-, telefoon- en telegraafgeheim

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming Onschendbaarheid brief-, telefoon- en telegraafgeheim
Document­datum 05-04-2022
Publicatie­datum 05-04-2022
Nummer HTK20212022-68-13
Kenmerk 35790
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (35790).

(Zie vergadering van 30 maart 2022.)

De voorzitter:

Voor dit wetsvoorstel geldt hetzelfde als bij het vorige wetsvoorstel waar we over stemden. Ingevolge artikel 137, lid 4 van de Grondwet is voor dit wetsvoorstel een gekwalificeerde meerderheid nodig omdat het een tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreft. Dat wil zeggen dat wij het voorstel alleen kunnen aannemen met twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen.

Tweede Kamer

Stemming Onschendbaarheid brief-, telefoon- en telegraafgeheim

5 april 2022 TK 68

68-13-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.