Stemming motie Opnemen van een algemene bepaling

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming motie Opnemen van een algemene bepaling
Document­datum 05-04-2022
Publicatie­datum 05-04-2022
Nummer HTK20212022-68-12
Kenmerk 35786;7; 35786;7
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling,

te weten:

  • de motie-Van der Graaf c.s. over het opnemen van fundamentele mensenrechten in de Grondwet (35786, nr. 7).

(Zie vergadering van 30 maart 2022.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van der Graaf stel ik voor haar motie (35786, nr. 7) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Tweede Kamer

Stemming motie Opnemen van een algemene bepaling

5 april 2022 TK 68

68-12-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.