35784, nr. 7 - Motie Van Haga over het steviger verankeren van het recht op een eerlijk proces voor politieke ambstdragers - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (tweede lezing)

Deze motie werd op 30 maart 2022 ingediend door het Tweede Kamerlid Wybren van Haga i bij de behandeling van het wetsvoorstel Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (tweede lezing).
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering het recht op een eerlijk proces voor politieke ambtsdragers steviger te verankeren in wetgeving.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 maart 2022, motie, nr. 7     KST357847
Motie Van Haga over het steviger verankeren van het recht op een eerlijk proces voor politieke ambstdragers
 

2.

Dossier