Bontenbal: ‘Dwing verhuurders om woningen te verduurzamen’

Met dank overgenomen van Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, gepubliceerd op donderdag 24 maart 2022.

Het kabinet moet verhuurders dwingen woningen met slechte energielabels te verduurzamen. Verhuurders die woningen met energielabel E, F en G verhuren moeten dus aan de bak. Doen zij dat niet, dan zou er een gedwongen huurbevriezing of huurverklaring kunnen volgen. Met deze maatregel snijdt het mes volgens Bontenbal aan twee kanten: “Het gebruik van aardgas neemt af en de energierekening voor gezinnen met een laag inkomen wordt lager. Zo zorgen we ervoor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.’’

Leveringszekerheid

Door de oorlog in Oekraïne is de noodzaak om zo snel mogelijk minder afhankelijk te zijn van Russisch gas alleen nog maar toegenomen. Er is volgens de CDA’er een nieuwe energiepolitiek nodig waarin de energietransitie ook daadwerkelijk een sociale energietransitie is. Zo wil Bontenbal dat er niet alleen wordt ingezet op een nieuw, ambitieus CO2-vrij energiesysteem, maar ook realistisch wordt gekeken naar de weg daarnaar toe. Naast wind- en zonne-energie zullen ook kernenergie, biomassa, groen gas, aardewarmte, CO2 -opslag en andere bronnen nodig zijn.

Bontenbal: ‘’De afgelopen jaren is het energiebeleid in Nederland en Europa vooral gericht geweest op de uitrol van duurzame energiebronnen. Maar leveringszekerheid, betaalbaarheid en geopolitiek hebben onvoldoende aandacht gekregen. Daarnaast is te makkelijk geloofd dat de energiemarkt het publieke belang van leveringszekerheid zou borgen.’’

Lees hier meer over de ideeën van Henri Bontenbal voor een nieuwe energiepolitiek