COM(2022)125 EU
Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst met Moldavië over operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Moldavië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, over operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Moldavië

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and on provisional application of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Moldova
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2022)125 NLEN
Extra COM-nummers COM(2022)125
Procedurenummer i 2022/0086(NLE)
Celex-nummer i 52022PC0125

2.

Key dates

Document 15-03-2022
Online publicatie 15-03-2022
Besluit 17-03-2022

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.