SGP komt met Nationale Defensiewet

Met dank overgenomen van Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) i, gepubliceerd op donderdag 10 maart 2022.

“Er moet een ‘Nationale Defensiewet’ komen. Die wet moet borgen dat de landsverdediging op orde komt en blijft. Het verdedigen van onze vrijheid is een kerntaak van de regering en mag niet opnieuw worden verwaarloosd. Hoe belangrijk dat is, is dezer dagen zichtbaar in Oost-Europa, Oekraïne in het bijzonder. Naïviteit is gevaarlijk, levensgevaarlijk, zoals nu blijkt!”

Dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Zoals bekend is de SGP de partij die de jaren door altijd en consequent pleitte voor een adequate Defensie, ook toen dat niet populair was. Vorig jaar is de SGP toen de discussie over de Defensie-uitgaven opnieuw oplaaide, begonnen met het uitwerken van een Nationale Defensiewet. Het concept daarvoor is nu gereed.

Kern van de initiatiefwet is dat het defensiebeleid dient te voldoen aan de Grondwet en internationale verplichtingen, zoals de NAVO-norm van 2% van het BBP. Ligt die wettelijk vast, dan is de regering daaraan gebonden. Om dit te regelen en erop toe te kunnen zien pleit de SGP voor een tienjaarlijks Defensieplan voor de langere termijn. Toezicht op de uitvoering ervan geschiedt door een jaarlijkse veiligheids- en defensieverkenning door de onafhankelijke Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en Cyber Security Raad (CSR). Daarnaast is politieke controle mogelijk door ieder jaar een door de regering opgestelde Defensienota te behandelen.

De SGP gaat het concept van de Defensiewet nu delen met deskundigen en daarna op zoek naar politieke steun in de Tweede Kamer. “Je zou willen dat dit niet nodig is,” zegt SGP-Kamerlid Stoffer, “maar de gruwelijke werkelijkheid is dat dit hard nodig is. De beelden uit Oekraïne drukken ons iedere dag met de neus op de vreselijke feiten. Laten we niet langer zorgeloos of naïef zijn.”

Lees hier het concept initiatiefwetsvoorstel

Klik hier voor de memorie van toelichting