Tijdelijke commissie covid-19 pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst (COVI)

Deze bijzondere commissie van het Europees Parlement doet onderzoek naar hoe de Europese Unie omgegaan is met de corona-crisis. Het onderzoek richt zich met name op hoe wat de Europese instellingen en de lidstaten hebben gedaan om de gezondheidscrisis te beteugelen en - breder - de impact van de pandemie op de maatschappij als geheel.

Deze commissie is ingesteld voor een periode van twaalf maanden. De eerste bijeenkomst van de commissie was op 19 april 2022. De commissie zal een eindrapport opstellen dat aan het hele Parlement zal worden voorgelegd en besproken. De werkzaamheden van de commissie zijn in principe openbaar, maar vertrouwelijke stukken die de commissie inziet zijn hier van uitgesloten.

De commissie telt 33 leden.

1.

Werkzaamheden

De commissie richt zich in het bijzonder op:

 • 1. 
  de respons van de Europese instellingen met betrekking tot crisispreventie op het terrein van de volksgezondheid, en specifiek de rol en het mandaat van instellingen als het Europees Geneesmiddelenbureau i, het Europees Centrum voor Ziektepreventie i en de nieuwe Europese Health Emergency Preparedness and Response Authority
 • 2. 
  de onderlinge solidariteit en afstemming tussen de lidstaten bij het bestrijden van covid-19 en hoe robuust de verschillende gezondheidstelsels waren om een pandemie op te kunnen vangen
 • 3. 
  de impact van covid-19 op de zorg, en het ontwikkelen van digitale hulpmiddelen in de zorg
 • 4. 
  de vaccinatie-strategie, en hierin specifiek het bestrijden van misinformatie over vaccins, de afstemming van nationale en Europese inkoopprogramma's en hoe afspraken met de farmaceutische industrie tot stand zijn gekomen
 • 5. 
  de impact van de pandemie op werk, en met name thuiswerk
 • 6. 
  de impact van de pandemie op sectoren als toerisme, transport en cultuur en in hoeverre de respons op Europees niveau toereikend is gebleken
 • 7. 
  de productie van medicijnen en vaccins in Europa en hoe de afhankelijkheid van andere landen te verkleinen op dit vlak
 • 8. 
  de plek die EU en de lidstaten hebben op het wereldtoneel m.b.t. het verspreiden van vaccins, en specifiek hoe de EU heeft bijgedragen aan COVAX als ook hoe de EU is omgegaan met inreisverboden uit andere delen van de wereld
 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Kathleen Van Brempt iS&D

Ondervoorzitter(s)

Informal meeting of Ministers for Development Cooperation Michèle Rivasi iGroenen/EVA
Plenary session week 46 2017 in strasbourg - 2018 EU-China Tourism Year Karol Karski iECR
Andreas Glück iRENEW
President VAN ROMPUY meets Ms Ewa KOPACZ, newly elected Polish Prime Minister - Arrival Ewa Kopacz iEVP

Lid/leden

Plenary session week 22 in Brussels - Decision adopted on Mobility package Deirdre Clune iEVP
Karsten Lucke iS&D
Participation of Kristalina Georgieva, Vice-President of the EC, and Corina Creţu, Member of the EC, in the 'EU Budget Focused on Results' conference Martina Dlabajová iRENEW
José Ramón Bauzá Díaz iRENEW
Vlad-Marius Botoş iRENEW
Sara Cerdas iS&D
Tudor Ciuhodaru iS&D
Nathalie Colin-Oesterlé iEVP
Josianne Cutajar, Helena Dalli, Maria João Rodrigues (from left to right) Josianne Cutajar iS&D
Cindy Franssen iEVP
Heléne Fritzon iS&D
Mircea-Gheorghe Hava iEVP
Esther de Lange (Bron: Website CDA.nl) Esther de Lange (CDA) iEVP
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Assessment of horizon 2020 implementation Marisa Matias iGUE/NGL
Kateřina Konečná iGUE/NGL
Alessandra Moretti iS&D
Tilly Metz iGroenen/EVA
Stelios Kympouropoulos iEVP
Katrin Langensiepen iGroenen/EVA
Sylvia Limmer iID
Adriana Maldonado López iS&D
Dolors Montserrat iEVP
Jutta Paulus iGroenen/EVA
Luisa Regimenti iEVP
Daniela Rondinelli iNI
RobertROOS Rob Roos (JA21) iECR
Ivan Vilibor Sinčić iNI
Tomislav Sokol iEVP
Véronique Trillet-Lenoir iRENEW
Charlie Weimers iECR
Stefania Zambelli iID
Max Orville iRENEW
Virginie Joron iID

Plaatsvervanger(s)

Margarita De La Pisa Carrión iECR
Claude Gruffat iGroenen/EVA
Romana Jerković iS&D
Alin Mituța iRENEW
Bas Eickhout FOTO:Kjell Postema / Website GroenLinks Bas Eickhout (GL) iGroenen/EVA
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - State of play of negotiations with the United Kingdom Raffaele Fitto iECR
Rosa D'Amato iGroenen/EVA
Christine Anderson iID
Bartosz Arłukowicz iEVP
Marc Botenga iGUE/NGL
Mohammed Chahim (Bron: Flickr / Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Mohammed Chahim (PvdA) iS&D
ECOFIN Council (Budget) Olivier Chastel iRENEW
Francesca Donato iID
Lina Gálvez Muñoz iS&D
Alexis Georgoulis iGUE/NGL
Irena Joveva iRENEW
Billy Kelleher iRENEW
Plenary session week 27 2017 in Strasbourg - Sustainable development: Peter Liese iEVP
Plenary session week 37 2017 in Strasbourg - Promotion of internet connectivity in local communities Angelika Niebler iEVP
Geography matters - Inequalities in Access to Stroke Care and Innovation in Europe Aldo Patriciello iEVP
María Soraya Rodríguez Ramos iRENEW
J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA (Bron: Website CDA.nl) Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
Plenary session Week 37 2017 in Strasbourg - EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against womenand domestic violence Maria Noichl iS&D
Pierfrancesco Majorino iS&D
Liudas Mažylis iEVP
Dan-Ştefan Motreanu iEVP
Juozas Olekas iS&D
Mikuláš Peksa iGroenen/EVA
Samira Rafaela (Bron: EP/CHRISTIAN CREUTZ) Samira Rafaela (D66) iRENEW
Silvia Sardone iID
Günther Sidl iS&D
Cristian Terheş iECR
Edina Tóth iEVP
Petar Vitanov iS&D
Pernille Weiss iEVP
Radan Kanev iEVP

3.

Meer informatie