Donatiestichting ondersteuning Groep Omtzigt

Met dank overgenomen van P.H. (Pieter) Omtzigt i, gepubliceerd op vrijdag 25 februari 2022.

Vandaag gaat de “Stichting Steunfonds Groep Omtzigt” van start.

Via dit steunfonds kan je een gift geven, klein of wat groter. Hiermee help je het inhoudelijke werk en wordt de politieke boodschap beter en breed uitgezet.

Bijvoorbeeld door meer in te zetten op de inhoudelijke uitwerking van thema’s via kennisbijeenkomsten of intiatiefnota’s met concrete voorstellen uit het nieuw sociaal contract. Hiermee kan het kleine team van de groep-Omtzigt meer inhoudelijke slagkracht krijgen.

Verder is het de bedoeling om (digitale) bijeenkomsten/lezingen en praktische ondersteuning van projecten te organiseren.

Met de oprichting van deze stichting kan er op zorgvuldige en transparante wijze worden omgegaan met donaties. In het beleidsplan is te lezen hoe de stichting te werk gaat.