Besluitpunt "Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 / en enkele andere regelingen in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel"

commissie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
vergadering 2022-01-21
volgnummer 56
 

Zaak:

 

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

  • Betreft een nahangprocedure. De vastgestelde ministeriĆ«le regeling kan niet eerder inwerking treden dan op 1 februari 2022. De vastgestelde ministeriĆ«le regeling vervalt van rechtswege indien de Kamer, op voorstel van vijftig leden uiterlijk 31 januari 2022 te kennen geeft niet in te stemmen met de regeling.

J&V, BiZa

Volgcommissie(s):

 

1.

Nederlandse dossiers