Op de agenda: Herdenkingsdag voor de Holocaust, commissievoorzitters en buitenlandse inmenging

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 24 januari 2022.

Deze week zal het Parlement i de slachtoffers van de Holocaust eren, de commissievoorzitters kiezen en maatregelen voorstellen tegen buitenlandse inmenging in de EU.

Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust

Tijdens een bijzondere plenaire sessie op donderdag zullen EP-leden eer betonen aan de slachtoffers van de Holocaust. Het evenement wordt 77 jaar na de bevrijding van het Nazikamp Auschwitz georganiseerd. Parlementsvoorzitter Metsola zal het evenement openen en Margot Friedländer (100), een overlevende van de Holocaust, zal de Europarlementariërs toespreken.

In de commissies

Na de verkiezing van de Parlementsvoorzitter, de vicevoorzitters en de quaestoren van vorige week, zullen de EP-leden de voorzitters en vicevoorzitters van de commissies kiezen, die het werk van de commissie de komende twee en een half jaar zullen coördineren.

Alle Europarlementsleden zijn lid van parlementaire commissies, die ieder een verschillend beleidsgebied volgen. De commissies werken aan de wetsvoorstellen, bespreken ze met de EU-ministers om een akkoord te sluiten over de definitieve wetteksten, schrijven initiatiefverslagen, organiseren hoorzittingen en beoordelen het werk van andere EU-instellingen.

Het Parlement heeft ook bijzondere commissies, die enkel voor een bepaalde duur werkzaam zijn. Op dinsdag zullen de leden van de bijzondere commissie buitenlandse inmenging en desinformatie hun aanbevelingen goedkeuren om de EU weerbaarder te maken - nadat ze 18 maanden lang de bedreigingen tegen democratische processen in de EU en de mogelijke oplossingen geëvalueerd hebben.

Herstelplannen staan dinsdag op de agenda van de commissie economische zaken en de commissie werkgelegenheid en sociale zaken. De EP-leden zullen de coördinatie en het toezicht van het economische en werkgelegenheidsbeleid van de EU-landen bespreken met Eurocommissarissen Dombrovskis, Gentiloni en Schmit.

Een delegatie Europarlementariërs van de commissie buitenlandse zaken en de subcommissie veiligheid en defensie zal op zondag naar Oekraïne reizen om informatie te verzamelen over de huidige veiligheidscrisis. Het Parlement heeft het militaire offensief van Rusland al veroordeeld, en riep in december 2021 op tot sancties tegen het land.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20220124STO21605