Besluitpunt "Commissiedebat Zorgverzekeringswet"

commissie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
vergadering 2022-01-21
volgnummer 18B
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zorgverzekeringswet

 

1.

Nederlandse dossiers