Europarlement maakt bezwaar tegen proces rond groene stempel kernenergie en gas

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op woensdag 19 januari 2022.

Op voorstel van GroenLinks maken de milieucommissie en de commissie economische zaken van het Europees Parlement bezwaar tegen de manier waarop de Europese Commissie probeert kernenergie en gas als duurzaam te bestempelen. In een brief aan de Commissie maken ze bezwaar tegen de snelle en weinig transparante manier van handelen rond de uitwerking van de taxonomiewet. GroenLinks wil dat het Europees Parlement en het brede publiek fatsoenlijk worden gehoord voordat de Europese Commissie verdere stappen zet.

Bas Eickhout @baseickhout

Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

Europarlementariër Bas Eickhout: “De Europese Commissie heeft na achterkamertjesgesprekken met regeringsleiders dit zeer controversiële besluit voorbereid. Met een supersnelle procedure laat de Commissie nu nauwelijks tijd voor fatsoenlijke democratische controle en weten burgers hier alleen van door lekken via de pers.”

Europarlementariërs vragen in een brief om meer tijd om het plan van de Commissie te beoordelen. Ook roept de brief op tot een publieke consultatie en een impactstudie zoals gebruikelijk is bij belangrijke wetsvoorstellen.

Inhoudelijke reactie

Naast de procedurele bezwaren, stuurde Eickhout als hoofdonderhandelaar van de taxonomiewet ook een eerste inhoudelijke reactie naar de Europese Commissie. Hij wijst erop dat het voornemen van de Commissie om gas en kernenergie als duurzaam te bestempelen niet in overeenstemming is met het mandaat dat de Europese wetgevers hebben gegeven aan de Europese Commissie.

“De Commissie mag alleen economische activiteiten als duurzaam classificeren als dit past binnen de grenzen van de taxonomiewet. In plaats daarvan misbruikt de Commissie deze wet nu om een politieke wens van enkele lidstaten uit te voeren”, Eickhout vervolgt: “Duurzame investeringen zijn niet gebaat bij de grote juridische onzekerheid waarmee investeerder worden geconfronteerd als kernenergie en gas op dubieuze juridische basis worden bestempeld als duurzaam.”

Vervolgstappen

Het plan om kernenergie en gas als duurzaam te classificeren is nog niet goedgekeurd door het college van Eurocommissarissen. Als de Europese Commissie het besluit doorzet, kan een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten of een absolute meerderheid van het Europees Parlement het besluit verwerpen.

Meer weten? Bekijk onderstaande video of luister naar de laatste podcastaflevering van Bellen met Bas over gas en kernenergie.

Afspelen

In deze video Klimaatpraat video legt Bas uit hoe de taxonomiewet werkt Afspelen op YouTube