Informele bijeenkomst Raad Algemene Zaken, 3-4 maart 2022, Arles

Kalender (Bron: swedeandsour / iStock.com)
swedeandsour / iStock.com
datum 3 maart 2022 - 4 maart 2022
plaats Arles, Frankrijk
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ) i

Officiële zittingen van de Raad worden georganiseerd door de Raad van de EU en voorgezeten door het voorzitterschap van de Raad. Elk voorzitterschap van de Raad belegt echter ook informele bijeenkomsten van de ministers om te spreken over initiatieven die verband houden met een bepaald thema of een Raadsformatie.

Meer informatie over de agenda en het resultaat van deze bijeenkomst staat op de website van het voorzitterschap.


1.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie i Algemene Zaken (AZ) bestaat voornamelijk uit de ministers van Europese en buitenlandse zaken en vergadert elke maand. Deze Raad is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende raadsformaties. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp i (NSC) aan.

Ook bereidt deze raad - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad i en de Europese Commissie i - de bijeenkomsten van de Europese Raad i voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Daanaast behandelt de Raad Algemene Zaken meerdere beleidsterreinen, zoals onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

2.

Meer over...