Dit worden onze mensen in het nieuwe kabinet

Met dank overgenomen van G.J.M. (Gert-Jan) Segers i, gepubliceerd op donderdag 30 december 2021, 17:20.

Het is op de drempel van het oude, veelbewogen jaar en van het nog onbestemde nieuwe jaar dat ik jullie nog een laatste keer in 2021 schrijf. En dat doe ik omdat we ook op de drempel van de oude en de nieuwe kabinetsperiode staan.

Vandaag is bekend geworden welke partij welke kabinetsposten mag invullen en dat is voor mij dan ook het moment om de drie door ons voorgedragen nieuwe bewindslieden aan jullie voor te stellen. Zij zijn de mensen die - als alles de komende week goed gaat - namens de ChristenUnie zitting nemen in het nieuwe kabinet.

Carola Schouten stond tweede op onze kandidatenlijst in maart van dit jaar en het was veelzeggend dat na vier intensieve en bewogen jaren veel kiezers aan haar hun vertrouwen gaven. Samen hebben Carola en ik ook namens de ChristenUnie-fractie de onderhandelingen over het coalitieakkoord gevoerd. Zij zal nu op het Ministerie van Sociale Zaken de nieuwe Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen worden en in het kabinet namens ons smaldeel de vicepremier zijn. Ik ben Carola heel dankbaar dat ze weer de moed heeft deze grote verantwoordelijkheid op haar schouders te nemen. En ik vind het heel bijzonder dat ze zich op deze nieuwe plek wil gaan inzetten voor onder meer mensen in armoede en schulden, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor de solidariteit tussen jongeren en ouderen als het gaat om een eerlijk pensioen.

Waar Carola in de vorige periode een visie voor kringlooplandbouw heeft neergelegd, is het opnieuw een minister van ChristenUnie-huize die daar nu verder mee aan de slag mag. Henk Staghouwer is als onze gedeputeerde in Groningen al volop bezig geweest om samen met onze boeren te werken aan die omslag en hij wordt nu onze nieuwe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ik ben heel blij dat Henk als ervaren bestuurder bereid is om nu samen met alle boeren, tuinders en vissers in Nederland aan de slag te gaan en te werken aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw en visserij en zich wil inzetten voor versterking van de natuur in ons land. Er is op dit vlak heel veel te doen. Henk Staghouwer weet dat als geen ander en gaat zich met hart en ziel inzetten voor een sector die hem heel na aan het hart ligt.

Op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat de Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen aan de slag als Staatssecretaris voor Jeugd en Preventie. Maarten was eerder voorzitter van onze jongerenorganisatie Perspectief, is sinds 2018 wethouder in de vierde stad van ons land en werd in 2019 door het tijdschrift Binnenlands Bestuur gekozen tot de ‘beste jonge bestuurder van Nederland’. Maarten mag zich op deze nieuwe plek sterk maken voor onder meer kwetsbare jongeren en daklozen. En waar Paul Blokhuis in de afgelopen periode een veelbelovende start heeft gemaakt met een groot Preventieakkoord, daar mag Maarten ook op dit terrein voortbouwen op het werk van zijn voorganger. Als een van de jongsten - zo niet hét jongste lid - van het aankomende kabinet is Maarten - samen met de dit jaar aangetreden Kamerleden naast mij - een van de nieuwe ChristenUnie-politici die ook de komende periode werk maken van onze christelijk-sociale missie.

Dat Carola Schouten, Henk Staghouwer en Maarten van Ooijen namens ons toetreden tot het nieuwe kabinet betekent ook dat we niet opnieuw een beroep doen op Arie Slob en Paul Blokhuis. Ik heb jullie daar vorige week al over geschreven en hen ook uit de grond van mijn hart bedankt voor hun geweldige werk. Ze toonden zich de afgelopen jaren ontzettend fijne en gedreven leden van ons smaldeel met wie ik heel goed heb samengewerkt.

Arie en Paul zijn uitstekende bestuurders en de keuze voor Carola, Henk en Maarten doet daar niets aan af. Bij het maken van de keuze voor de nieuwe periode vond ik het belangrijk om te zorgen voor een goed evenwicht tussen ervaring aan de ene kant, maar ook vernieuwing met het oog op de toekomst van de partij aan de andere kant.

Dat Carola naar het kabinet gaat, betekent ook dat we opnieuw Stieneke van der Graaf - eveneens uit Groningen - mogen verwelkomen als een van onze Tweede Kamerleden. Ik ben blij dat ze weer deel gaat uitmaken van ons team en vind het mooi dat ze haar ervaring en kunde weer mag inzetten voor onze missie. Haar korte politieke sabbatical van de afgelopen maanden viel samen met de komst van een prachtige tweede dochter voor Stieneke en Harmen. Hoe dan ook: welkom terug!

Op de drempel van het nieuwe jaar is er al genoeg geschreven en gesproken over het afgelopen, pittige jaar. We gaan een nieuw jaar in waarvan ik hartgrondig hoop dat we minder polarisatie zullen hebben en meer gaan omzien naar elkaar. Een nieuw jaar met spannende en belangrijke gemeenteraadsverkiezingen waarin we lokaal met gedreven en kundige christelijk-sociale kandidaten zullen aantreden omdat we samen recht willen doen aan onze naasten in onze dorpen, steden, wijken en buurten.

Na alles van dit zware jaar en voor alles wat nog gaat komen, kijk ik vooral ook omhoog. Onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die ons heeft beloofd ons nooit in de steek te zullen laten. In zijn handen leggen we wat gedaan hebben en uit zijn handen ontvangen we wat gaat komen. Op hoop van zegen.

Zoals jullie weten houd ik veel van de woorden van de Duitse verzetsheld Dietrich Bonhoeffer. In het duister van een helse Wereldoorlog dichtte hij het beroemde, ontroerende gedicht waarvan ik graag een paar verzen met jullie deel.

Door goede machten trouw en stil omgeven,

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven

en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,

drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt,

o Heer, geef onze opgejaagde zielen

het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken

om deze wereld en haar zonneschijn,

leer ons wat is geleden dan herdenken,

geheel van U zal dan ons leven zijn.

In goede machten liefderijk geborgen

verwachten wij getroost wat komen mag.

God is met ons des avonds en des morgens,

is zeker met ons elke nieuwe dag.

Ik wens jullie allemaal een fijne en veilige jaarwisseling en heel gezegend 2022.

Met een hartelijke groet, in verbondenheid,

Gert-Jan Segers

Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

De ChristenUnie is een politieke partij die, gedreven door het geloof in Gods liefde voor mensen, verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van ons land. We willen impact hebben met onze idealen. Daar hebben we uw steun bij nodig.

Onze leden maken het mogelijk dat onze politici ondersteuning krijgen in hun werk, dat we een nieuwe generatie van politici op kunnen leiden en dat we hoopvolle campagnes kunnen voeren. En wist u dat de ChristenUnie extra subsidie ontvangt voor elk nieuw lid? Wilt u de ChristenUnie blijvend steunen?

Klik hier om lid te worden.

Tijdelijke actie: Word nu lid en kies uw welkomstcadeau.