36006 NL - wetsvoorstel
Herpositionering overeenstemmingsvereiste m.b.t. rechtspositionele regels en de gevolgen voor individuele rechterlijke ambtenaren

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 december 2021 ingediend door de Minister voor Rechtsbescherming, Dekker i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om het vereiste van overeenstemming over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van rechterlijke ambtenaren, waaraan individuele rechterlijke ambtenaren rechten kunnen ontlenen dan wel die plichten voor hen kunnen meebrengen, te herpositioneren, en daartoe onder meer de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren te wijzigen, zodanig dat het internationaalrechtelijk beschermde recht op collectieve onderhandelingen voor rechterlijke ambtenaren beter gewaarborgd blijft.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de herpositionering van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot rechtspositionele regels met gevolgen voor rechten en plichten van individuele rechterlijke ambtenaren

2.

Documenten

(17 stuks)

2 23 december 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST360062
Voorstel van wet
 
2 23 december 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST360063
Memorie van toelichting
 
2 27 december 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST360061
Koninklijke boodschap
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.