RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken), Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 maart 2022 - 4 maart 2022
plaats Brussel, België
organisatie Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 2 maart 2022 (OR. fr)

6543/22 OJ CONS 9

JAI 240 COMIX 95

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

Europagebouw, Brussel

3 maart 2022 (9.00)

Justus Lipsiusgebouw, Brussel

4 maart 2022 (10.00)

Vergadervorm 1+2 (+1 in de luisterzaal)

DONDERDAG 3 MAART 2022 (9.00 UUR)

BINNENLANDSE ZAKEN

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de "A"-punten a) Niet-wetgeving 6544/22 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 6545/22 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Europees antwoord op de situatie in Oekraïne 6719/22 a) Besluit tot toepassing van de tijdelijke bescherming

  conform Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 Beginselakkoord over de activering

  • b) 
   Andere punten in verband met de situatie in Oekraïne A NDERE PUNTEN IN VERBAND MET BINNENLANDSE ZAKEN

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Asiel-migratie: bespreking van de voortgang 1 6264/22

  Voortgangsverslag

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 5. 
  Diversen 6308/22

  Lopende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

P OLITIEKE GOVERNANCE VAN HET S CHENGENGEBIED ("R AAD S CHENGEN ")

 • 6. 
  Algemene toestand van het Schengengebied 2 a) Politieke governance van Schengen
  • b) 
   Situatieverslag 6234/22 + COR 1

  Gedachtewisseling 6408/22

 • 7. 
  Verordening van de Raad betreffende het Schengenmechanisme 6685/22

  voor evaluatie en toezicht Algemene oriëntatie

A NDERE PUNTEN IN VERBAND MET BINNENLANDSE ZAKEN

 • 8. 
  Conclusies over acties op het gebied van civiele bescherming 6528/22 in verband met klimaatverandering

  Goedkeuring

 • 9. 
  Verklaring van de Raad over de rode kennisgevingen van 6217/22

  Interpol Goedkeuring

 • 10. 
  Diversen

1 Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met de Schengenruimte geassocieerde landen.

Voor dit punt zijn de Europese agentschappen EUAA en Frontex uitgenodigd. 2 Voor dit punt zijn de Europese agentschappen Frontex, Europol en eu-LISA uitgenodigd. VRIJDAG 4 MAART 2022 (10.00 UUR)

JUSTITIE

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 11. 
  Elektronisch bewijsmateriaal a) Verordening betreffende het Europees bevel tot 6322/22 + COR 1 verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal
  • b) 
   Richtlijn inzake wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van bewijsgaring

  Voortgangsverslag

 • 12. 
  Diversen a) Lopende wetgevingsvoorstellen 6308/22 Informatie van het voorzitterschap
  • b) 
   Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid voor ondernemingen ("duurzame corporate governance") c) Gegevensverordening Informatie van de Commissie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 13. 
  Besluit van de Raad over haatzaaiende uitlatingen en 6523/22

  haatmisdrijven Oriënterend debat

 • 14. 
  Grondrechten a) Gedachtewisseling met de directeur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
  • b) 
   Conclusies over de bestrijding van racisme en 6406/22 antisemitisme

   Goedkeuring

 • 15. 
  Kwesties in verband met de toegang tot een advocaat 6319/22

  Gedachtewisseling

 • 16. 
  Diversen a) Vermeende ongeoorloofde beïnvloeding b) Vermeend geweld tegen demonstranten tijdens protesten tegen COVID-19-beperkingen
  • c) 
   Vervolging van een Poolse rechter in Belarus Informatie van de Poolse delegatie o

o o

In de marge van de Raad van de Europese Unie:

DONDERDAG 3 MAART 2022 (9.00 UUR)

GEMENGD COMITÉ SCHENGEN

P OLITIEKE GOVERNANCE VAN HET S CHENGENGEBIED

Algemene toestand van het Schengengebied a) Politieke governance van Schengen b) Situatieverslag 6234/22 + COR 1 Gedachtewisseling 6408/22

Verordening van de Raad betreffende het Schengenmechanisme 6685/22

voor evaluatie en toezicht

Oriënterend debat

Diversen 6308/22

Lopende wetgevingsvoorstellen

Informatie van het voorzitterschap

Eerste lezing

Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie i Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken. Deze Raad vergadert meestal om de drie maanden, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Justitie en Veiligheid David van Weel i (VVD) aan.

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken werkt aan samenwerking en gemeenschappelijk beleid inzake grens­overschrijdende aangelegen­heden om zo een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te creëren.

4.

Meer over...