Amendement ingediend op wetsvoorstel 35975 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Najaarsnota)

donderdag 16 december 2021

Bij wetsvoorstel 35975 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Najaarsnota) is een amendement ondergebracht.