Rechtvaardige overheid

Met dank overgenomen van G.J.M. (Gert-Jan) Segers i, gepubliceerd op woensdag 15 december 2021, 13:22.

Een nieuwe bestuurscultuur gaat óók over de omgang en politieke verhoudingen in ‘Den Haag’, maar nog méér over hoe de overheid met mensen in het hele land omgaat. Denk bijvoorbeeld aan hoe de overheid handelde rond de toeslagenaffaire en aardbevingsschade. Burgers moeten kunnen rekenen op een dienstbare overheid met een menselijk gezicht en die niet discrimineert, op laagdrempelige toegang tot het recht en op wetten die rechtvaardig uitpakken.

 • De positie van de Tweede Kamer tegenover het kabinet wordt sterker, bijvoorbeeld door meer geld voor de diensten die de Kamer ondersteunen, door transparantie te vergroten en door de informatievoorziening te verbeteren, waarbij er meer ruimte is voor contact tussen Kamerleden en ambtenaren.
 • Er wordt actief en constructief naar samenwerking gezocht met andere politieke partijen die verantwoordelijkheid willen nemen.
 • Wetten worden begrijpelijker en beter uitvoerbaar gemaakt om zo de menselijke maat te versterken. Voorstellen worden getoetst op uitvoerbaarheid en ‘doenvermogen’ van mensen. De effecten van nieuwe wetten worden na een jaar nog eens getoetst.
 • In de wet komen hardheidsclausules die meer ruimte geven om af te wijken van de regels als die regels oneerlijk uitpakken.
 • Toezichthouders die de overheid moeten controleren krijgen daarvoor extra geld. Digitaal toezicht wordt versterkt, er komt een wet om algoritmes te kunnen controleren op transparantie en discriminatie.
 • Er komt een vorm van constitutionele toetsing, waardoor wetten aan de grondwet kunnen worden getoetst door de rechter.
 • Mensen moeten altijd persoonlijk contact kunnen hebben met de overheid.
 • Burgers krijgen de mogelijkheid om publieke taken over te nemen van de gemeente en hebben recht op het geld dat ervoor nodig is om dat te kunnen doen.
 • Er komt een meerjarig plan tegen discriminatie en racisme.
 • Om de strijd tegen antisemitisme, discriminatie en racisme op te voeren, worden de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme permanent gemaakt. Daar wordt jaarlijks 1 miljoen euro voor uitgetrokken.
 • Makelaars, verhuurders, uitzendbureaus die zich schuldig maken aan discriminatie of racisme worden aangepakt. Met boetes en een meldplicht voor discriminerende verzoeken.
 • Journalisten krijgen betere bescherming en het kabinet trekt extra geld uit voor onderzoeksjournalistiek en lokale media.
 • Door de griffierechten te verlagen kunnen burgers en het mkb gemakkelijker een beroep doen op de rechtspraak.
 • Er komt meer geld voor sociaal advocaten die mensen bijstaan zonder geld voor een reguliere advocaat.
 • Andersom wordt het aantal juridische procedures van de overheid tegen burgers juist beperkt.
 • Er komt meer geld voor de rechtspraak, het openbaar ministerie, de reclassering, de politie en het gevangeniswezen.
 • Er komt een ruimhartigere afronding van de hersteloperatie in Groningen, met zoveel mogelijk regie voor bewoners zelf.
 • Ook duurzaam herstel van de fundamenten gaat deel uitmaken van de versterkings- en hersteloperatie.
 • Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire krijgen ruimhartige compensatie en (emotionele) ondersteuning.
 • Er komt een meer persoonlijke benadering in de afhandeling van de toeslagenaffaire, met meer persoonlijk contact, een vast aanspreekpunt en een grotere rol voor de gemeente.
 • Het kabinet heeft de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in ingewikkelde regelingen.
 • Als eerste stap wordt de kinderopvangtoeslag voortaan uitbetaald aan de kinderopvang zelf in plaats van aan ouders, zodat zij ook niet meer te maken krijgen met terugvorderingen.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht