Een progressief akkoord

Met dank overgenomen van E.M.J. (Lilianne) Ploumen i, gepubliceerd op maandag 6 december 2021.

Vandaag presenteren PvdA en GroenLinks een gezamenlijk progressief oppositieakkoord. Tegen de tijdgeest van versplintering in zetten wij daarmee een volgende stap in onze samenwerking. De komende jaren vormen wij in het parlement een alliantie, een progressief blok.

In ons oppositieakkoord staan 15 ambities voor het Nederland van 2030. Het is de toetssteen waaraan we het regeringsbeleid beoordelen en de agenda waar wij de komende jaren aan bouwen.

Wie naar het verleden kijkt ziet dat wanneer maatschappelijke en politieke bewegingen de handen ineenslaan, sociale en progressieve idealen werkelijkheid kunnen worden. Door samenwerking kregen werknemers rechten, vrouwen zeggenschap over hun lichaam, kunnen mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen en staat klimaat bovenaan de politieke agenda.

Als er ooit een moment in de recente geschiedenis was voor progressieve partijen om de krachten te bundelen, dan is het nu wel. Want de vooruitgang is gestokt. In plaats van een belofte voor iedereen werd het een voorrecht voor enkelen. Basisvoorwaarden voor een fatsoenlijk leven zijn onder druk komen te staan. Een leefbare aarde, een betaalbaar huis, toegankelijke zorg, goed onderwijs en werk met een goed inkomen, het is niet vanzelfsprekend.

Er is fundamentele verandering nodig

Dit is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van bewuste politieke keuzes. Van het pleidooi van vele generaties politici voor meer groei, meer efficiency, meer markt en minder overheid. Gecombineerd met een steeds groter geworden wantrouwen richting mensen.

Er is een rechtstreeks verband tussen de opwarming van de aarde en de uitbuiting van mensen. Beide zijn het gevolg van een economisch systeem dat winsten privatiseert en schade collectiviseert: winst gaat naar aandeelhouders, de rekening voor het redden van een bank naar de burgers. De winst van Tata Steel gaat naar de eigenaren in India. De prijs wordt betaald door de kinderen uit de buurt die ziek worden van de luchtvervuiling. Pleisters plakken is niet voldoende. Er is fundamentele verandering nodig.

Lees het Progressief Oppositieakkoord

Een eerlijke, sociale en groene wereld ligt binnen ons bereik

En er is een alternatief. Een eerlijke, sociale en groene wereld ligt binnen ons bereik. Het vraagt om een “whatever it takes”-mentaliteit zoals we die hebben gezien aan het begin van de coronacrisis. We toonden ongekende saamhorigheid en hielden afstand om kwetsbaren te beschermen. In een paar weken tijd werden miljarden uitgetrokken om werkgelegenheid te behouden en ondernemers te steunen. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat er in 2008 gebeurde. De overheid deed er toen terecht alles aan om de spaartegoeden van mensen te redden en de instorting van het financiële systeem te voorkomen.

Wat we daadkrachtig hebben gedaan om bedrijven te redden in crisistijd, kunnen we ook doen om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken: de klimaatcrisis bestrijden, de bestaanszekerheid vergroten en de ongelijkheid verkleinen. En tegen iedereen die ons wil vertellen dat onze 15 doelen onhaalbaar zijn, zeggen wij: het kan wél.

Daarom slaan wij de handen nu ineen. Vooruitgang begint als mensen samenkomen om ideeën te delen, elkaar steunen en een gezamenlijke stem laten horen. Met dit oppositieakkoord komen wij samen en markeren wij een nieuw begin. Een progressieve alliantie voor verandering.