Gewijzigd amendement ingediend op wetsvoorstel 35925 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

woensdag 1 december 2021

Bij wetsvoorstel 35925 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 is een gewijzigd amendement ondergebracht.