"Geen Chinese bussen of wegen meer in Europa zolang onze bedrijven daar niet aan de slag kunnen"

Met dank overgenomen van E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher i, gepubliceerd op dinsdag 30 november 2021.

Vandaag heeft de commissie Internationale Handel van het Europees Parlement voor een voorstel gestemd voor het Internationaal Aanbestedingsinstrument. Dit wetsvoorstel zal bedrijven uit derde landen van de Europese aanbestedingsmarkt weren zolang die landen hun markt gesloten houden voor Europese bedrijven.

VVD-Europarlementariër Liesje Schreinemacher heeft namens de Europese liberalen mee onderhandeld aan dit voorstel en is blij met dit akkoord. Terwijl de Europese aanbestedingsmarkt van 2 biljoen euro open staat voor buitenlandse bedrijven, houden verschillende landen buiten Europa hun markt vaak gesloten voor Europese bedrijven. Deze nieuwe regels moeten onze Europese bedrijven nieuwe en betere kansen bieden in het buitenland.

Het internationaal aanbestedingsinstrument is een belangrijk onderdeel van een pakket aan maatregelen dat wederzijdse handelsrelaties eerlijker moet maken. Iets waar de VVD al lange tijd stevig op inzet. Daarnaast moeten aanbestedingsprocedures ervoor zorgen dat ons belastinggeld op een transparante en uniforme manier wordt uitgegeven aan bedrijven met de beste offerte. De plenaire zitting van het Europees Parlement moet het akkoord goedkeuren. Vervolgens zal het Europees Parlement onderhandelen met de Raad en de Europese Commissie.

Liesje Schreinemacher (VVD, Renew Europe), medeonderhandelaar in het Europees Parlement: "We hebben ons te lang de kaas van het brood laten eten. Wat mij betreft mogen Chinese bedrijven ons geen bussen meer verkopen of wegen aanleggen zolang Europese bedrijven op de Chinese markt geen kans maken. Het valt niet uit te leggen waarom buitenlandse bedrijven wel mogen profiteren van onze open markt, terwijl onze bedrijven dat in verschillende andere landen niet kunnen. Het is goed dat de EU haar naïviteit begint te verliezen en zich eindelijk gaat hardmaken voor eerlijke en wederkerige handelsrelaties. Dit voorstel is wat mij betreft een goede eerste stap, maar ik zal erop blijven aandringen dat onze bedrijven echt een eerlijke kans moeten hebben op onze eigen interne markt en die in het buitenland."