Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 25 november 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 25 november 2021
Document­datum 25-11-2021
Publicatie­datum 25-11-2021
Kenmerk A.M. Brood 2021A03630 16
Commissie(s) Justitie en Veiligheid (JV)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 25 november 2021

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissie(s):    BiZa

BuHaOS

BuZa

DEF

DiZa

EU

EZK

FIN

I&W

KR

LNV

OCW

SZW

VWS

i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt

54, 59 44, 59

7, 42, 44, 54, 59 7, 59 59

2, 17, 38, 55, 56

54, 59

54, 59

54, 59

5, 31, 59

59

20, 59 37, 44, 59

17, 21, 39, 44, 54, 59

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

woensdag 1 december 2021 14.30 - 16.00 uur openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven (hybride)

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.M. Brood - 22 november 2021

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden - 2021Z21082

Ter bespreking.

 • 2. 
  Agendapunt:    Gesprek met vertegenwoordiger commissie EUZA over EU-prioritering

en EU-werkwijze commissie J&V.

Zaak:

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 9 november 2021 Huidige EU-werkwijze - 2021Z19780

Ter bespreking.

Het lid Kamminga geeft een toelichting op de EU-prioriteringsexercitie en wisselt graag met u van gedachten over de werkwijze rondom EU-dossiers in bredere zin.

EU

Wet- en regelgeving

 
 • 3. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

Zaak:

Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21 september 2021

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 - 35925-VI

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor de begrotingsbehandeling J&V.

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 november 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35925-VI-30

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor de begrotingsbehandeling J&V.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus -23 november 2021

Derde nota van wijziging - 35925-VI-35

Voorstel:

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 4. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 september 2021

Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur - 35917

Voorstel:

Noot:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 november 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35917-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus -15 november 2021

Nota van wijziging - 35917-7

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 5. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb.

2017, 52)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 6 oktober 2021

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) - 35934-(R2158)

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aangehouden tijdens vorige procedurevergadering.

KR

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15 november 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35934-(R2158)-7

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 6. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021)

Zaak:

Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 september 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021) - 35922

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling. Kan dit wetsvoorstel aangemeld worden als hamerstuk?

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 november 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021) (Kamerstuk 35922) - 35922-3

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 7. 
  Agendapunt:

Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 december 2020

Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160) - 35692

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling. Kan dit wetsvoorstel aangemeld worden als hamerstuk?

Volgcommissie(s):

BuZa, DEF

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35692-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus -19 november 2021

Nota van wijziging - 35692-7

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 8. 
  Agendapunt:

Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 februari 2021 Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening) - 35733

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 november 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35733-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 november 2021

Nota van wijziging - 35733-7

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 9. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen)

Zaak:

Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 september 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen) - 35923

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling. Kan dit wetsvoorstel aangemeld worden als hamerstuk?

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 november 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden en appreciatie van het amendement van het lid Van Nispen om 45 miljoen euro te investeren in de politie in plaats van in controle op coronatoegangsbewijzen (Kamerstuk 35923-3) - 35923-4

Voorstel:

Betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 10. 
  Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 22 november 2021

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten -2021Z21083

Voorstel:

Ter bespreking.

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid

 
 • 11. 
  Agendapunt:

Ontwerp van een koninklijk besluit in verband met de voorgezette inwerkingtreding van art. 126jj S Strafvordering

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 november 2021

Ontwerp van een koninklijk besluit in verband met de voorgezette inwerkingtreding van art. 126jj S Strafvordering - 33542-46

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet-controversieel).

Aangehouden tijdens vorige procedurevergadering.

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het voor kennisgeving aan te nemen.

De voorhangtermijn verloopt op 7 december 2021.

 • 12. 
  Agendapunt:

Instemmen van de Tweede Kamer met het voornemen tot oprichting agentschap Justitiële ICT Organisatie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 november 2021

Instemmen van de Tweede Kamer met het voornemen tot oprichting agentschap Justitiële ICT Organisatie - 26643-795

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het voor kennisgeving aan te nemen.

 • 13. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende beïnvioeding door het Koninklijk Huis in de strafzaak-Poch(Kamerstuk 35570-VI-127)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 november 2021

Reactie op de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende beïnvioeding door het Koninklijk Huis in de strafzaak-Poch - 35925-VI-27

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het voor kennisgeving aan te nemen.

 • 14. 
  Agendapunt:

Reactie op het rapport van de commissie Brouwer over feiten en omstandigheden van het overlijden van de medewerker en de werkwijze van het team WOD

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 november 2021

Reactie op het rapport van de commissie Brouwer over feiten en omstandigheden van het overlijden van de medewerker en de werkwijze van het team WOD - 29628-1050

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te betrekken bij het plenaire debat over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent.

 • 15. 
  Agendapunt:

Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 november 2021

Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit - 29911-337

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over georganiseerde criminaliteit en ondermijning op 16 december 2021.

 • 16. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over maatschappelijke kosten drugscriminaliteit en WODC-onderzoek verborgen fenomenen (Kamerstuk 24077-483)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 november 2021

Beantwoording vragen commissie over maatschappelijke kosten drugscriminaliteit en WODC-onderzoek verborgen fenomenen (Kamerstuk 24077-483) - 24077-486

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat drugsbeleid.

 • 17. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en Europol inzake internationale cocaïnehandel

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 november 2021

Kabinetsreactie op het rapport van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en Europol inzake internationale cocaïnehandel - 29911-338

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over georganiseerde criminaliteit en ondermijning op 16 december 2021.

Volgcommissie(s):

VWS, EU

 • 18. 
  Agendapunt:

Maatregelen tegen antisemitisme

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 november 2021

Maatregelen tegen antisemitisme - 30950-279

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel de commissie Binnenlandse Zaken te verzoeken de behandeling over te nemen.

 • 19. 
  Agendapunt:

Consultatie advies Nederlandse Orde van Advocaten bij Innovatiewet Strafvordering

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 november 2021

Consultatie advies Nederlandse Orde van Advocaten bij Innovatiewet Strafvordering - 35869-7

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te betrekken bij het wetgevingsoverleg Innovatiewet Stafvordering op 17 januari 2022.

 • 20. 
  Agendapunt:

Agressie en geweld tegen journalisten

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2021

Agressie en geweld tegen journalisten - 31777-31

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over strafrechtelijke onderwerpen op

12 januari 2022.

Volgcommissie(s):

OCW

 • 21. 
  Agendapunt:

Aanpak ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden in het betaald voetbal

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2021

Aanpak ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden in het betaald voetbal -25232-70

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over strafrechtelijke onderwerpen op

12 januari 2022.

Volgcommissie(s):

VWS

 • 22. 
  Agendapunt:

Stand van zaken voorraden strafrechtketen en toepassing tijdelijke maatregelen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2021

Stand van zaken voorraden strafrechtketen en toepassing tijdelijke maatregelen - 29279-686

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over de strafrechtketen. Commissiedebat plannen.

 • 23. 
  Agendapunt:

Voortgang van het Actieplan Strafrechtketen (Actieplan) van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) 'Robuuste financiering strafrechtketen'

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2021

Voortgang van het Actieplan Strafrechtketen (Actieplan) van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) 'Robuuste financiering strafrechtketen' - 29279-685

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over de strafrechtketen.

 • 24. 
  Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Taakdifferentiatie en Crisisbeheersing van 27 mei 2021, over de ontwikkelingen van de capaciteit van de brandweer

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2021

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Taakdifferentiatie en Crisisbeheersing van 27 mei 2021, over de ontwikkelingen van de capaciteit van de brandweer - 29517-210

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing.

 • 25. 
  Agendapunt:

Voortgang met betrekking tot de fraudekwestie bij het kantoor van de Landsadvocaat

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2021

Voortgang met betrekking tot de fraudekwestie bij het kantoor van de Landsadvocaat - 35925-VI-34

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over juridische beroepen.

 • 26. 
  Agendapunt:

Naleving, controle en handhaving coronatoegangsbewijs

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2021

Naleving, controle en handhaving coronatoegangsbewijs - 2021Z21044

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te betrekken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

 • 27. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden, van 26 oktober 2021, over onwettig undercover onderzoek naar moskeeën dat werd betaald door de NCTV

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 november 2021

Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden, van 26 oktober 2021, over onwettig undercover onderzoek naar moskeeën dat werd betaald door de NCTV - 32761-202

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/ niet-controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te betrekken bij het plenaire debat over de werkwijze van de NCTV.

 • 28. 
  Agendapunt:

Voortgang van het implementeren van de ARK aanbevelingen om de cybersecurity van de grenstoezichtsystemen op Schiphol te verbeteren

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 november 2021

Voortgang van het implementeren van de ARK aanbevelingen om de cybersecurity van de grenstoezichtsystemen op Schiphol te verbeteren -26643-798

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het over te dragen aan de commissie Digitale Zaken. De commissie JV blijft wel volgcommissie op de brief en eventueel te plannen gesprek.

 • 29. 
  Agendapunt:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming

Beleidsreactie op rapporten Commissie van onafhankelijke deskundige inzake afstand en adoptie en ADR

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 november 2021

Beleidsreactie op rapporten Commissie van onafhankelijke deskundige inzake afstand en adoptie en ADR - 31265-97

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet-controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over adoptie.

Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering.

 • 30. 
  Agendapunt:

Aangepast rapport van de Commissie van onafhankelijke deskundigen inzake binnenlandse afstand en adoptie

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 17 november 2021

Aangepast rapport van de Commissie van onafhankelijke deskundigen inzake binnenlandse afstand en adoptie - 31265-98

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over adoptie.

 • 31. 
  Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport 'Opvolging aanbevelingen Justitiële Inrichting Caribisch Nederland'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2021

Beleidsreactie op het rapport 'Opvolging aanbevelingen Justitiële Inrichting Caribisch Nederland' - 24587-813

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs op 2 december 2021.

Volgcommissie(s):

KR

 • 32. 
  Agendapunt:

Coronamaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 november 2021

Coronamaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) - 24587-816

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs op 2 december 2021.

 • 33. 
  Agendapunt:

Vervolg aan de kleinschalige detentievoorziening De Compagnie

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 november 2021

Vervolg aan de kleinschalige detentievoorziening De Compagnie - 24587-815

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs op 2 december 2021.

 • 34. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de notitie van Bonjo van 26 oktober 2021 getiteld ’Bonjo, de zwanenzang. Of toch niet'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 november 2021

Reactie op verzoek commissie over de notitie van Bonjo van 26 oktober 2021 getiteld ’Bonjo, de zwanenzang. Of toch niet' - 24587-814

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs op 2 december 2021.

 • 35. 
  Agendapunt:

Aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens berechting en detentie

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 november 2021

Aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens berechting en detentie - 29911339

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over strafrechtelijke onderwerpen op 12 januari 2021.

 • 36. 
  Agendapunt:

Reactie op advies RSJ "Korte detenties nader bekeken"

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 november 2021

Reactie op advies RSJ "Korte detenties nader bekeken" - 29279-687

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat over strafrechtelijke onderwerpen op 12 januari 2021.

 • 37. 
  Agendapunt:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Wijziging au-pairbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 8 november 2021

Wijziging au-pairbeleid - 19637-2782

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet-controversieel).

Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering.

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat personen- en familierecht. Dit commissiedebat plannen.

Volgcommissie(s):

SZW

 • 38. 
  Agendapunt:

Voortgang samenwerkingsverband Nederland en Griekenland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol -16 november 2021

Voortgang samenwerkingsverband Nederland en Griekenland - 27062-127

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid.

Volgcommissie(s):

EU

 • 39. 
  Agendapunt:

Beleidsreactie op het Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) rapport "Van asielzoeker tot zorgverlener"

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol -22 november 2021

Beleidsreactie op het Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) rapport "Van asielzoeker tot zorgverlener" - 2021Z21179

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid.

Volgcommissie(s):

VWS

 • 40. 
  Agendapunt:

Het Deense asiel- en terugkeerbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol -23 november 2021

Het Deense asiel- en terugkeerbeleid - 19637-2785

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid.

 • 41. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving uit de krant over de cultuur en sfeer bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol -23 november 2021

Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving uit de krant over de cultuur en sfeer bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) - 35925-VI-38

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid.

 • 42. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Eerdmans over per direct maatregelen treffen om de druk op tegenwerkende herkomstlanden op te voeren (Kamerstuk 35925-44) en op de motie van het lid Valstar c.s. over bezien of kan worden aangesloten bij het Franse initiatief om visummaatregelen te nemen tegen landen die terugkeer tegenwerken (Kamerstuk 32317-716)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol -16 november 2021

Reactie op de motie van het lid Eerdmans over per direct maatregelen treffen om de druk op tegenwerkende herkomstlanden op te voeren en op de motie van het lid Valstar c.s. over bezien of kan worden aangesloten bij het Franse initiatief om visummaatregelen te nemen tegen landen die terugkeer tegenwerken - 29344-148

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat op 8 december 2021 over de formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 in Brussel (vreemdelingen- en asielbeleid).

Volgcommissie(s):

BuZa

 • 43. 
  Agendapunt:

Opsporing en vervolging mensenhandel 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol -17 november 2021

Opsporing en vervolging mensenhandel 2021 - 28638-203

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat mensenhandel.

 • 44. 
  Agendapunt:

Voortgang programma Samen tegen mensenhandel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol -17 november 2021

Voortgang programma Samen tegen mensenhandel - 2021Z20650

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat mensenhandel.

Volgcommissie(s):

VWS, BuZa, BuHaOS, SZW

 • 45. 
  Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de instroom, opvang en uitstroom van asielzoekers op 17 november 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol -16 november 2021

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de instroom, opvang en uitstroom van asielzoekers op 17 november 2021 - 2021Z20537

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 46. 
  Agendapunt:

Brieven overige bewindspersonen

Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 oktober 2021

Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's -2021Z19009

Voorstel:

Ter bespreking of uw commissie wenst in te gaan op het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een lid voor te dragen voor deelname (op persoonlijke titel) aan de Gateway Review, waarmee de minister beoogt ervaringen van Kamerleden met het actief delen van beslisnota's te verzamelen.

Volgcommissie(s):

I&W, SZW, BuZa, DEF, EU, KR, OCW, LNV, FIN, EZK, DiZa, VWS, BuHaOS

 • 47. 
  Agendapunt:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van bewindspersonen J&V

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat

Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning van 16 juni 2021, over onveiligheidsgevoelens onder (jonge) vrouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 november 2021

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning van 16 juni 2021, over onveiligheidsgevoelens onder (jonge) vrouwen - 28684-670

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over criminaliteitsbestrijding van 1 december 2021.

 • 48. 
  Agendapunt:

Verzamelbrief Politie naar aanleiding van toezeggingen Commissiedebat Politie 3 november 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2021

Verzamelbrief Politie naar aanleiding van toezeggingen Commissiedebat Politie 3 november 2021 - 29628-1051

Voorstel:

Reeds betrokken bij de begrotingsbehandeling van J&V.

 • 49. 
  Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Michon-Derkzen over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten (Kamerstuk 29911-327)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2021

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van het lid Michon-Derkzen over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten (Kamerstuk 29911-327) - 29911-340

Voorstel:

Reeds betrokken bij de begrotingsbehandeling van J&V.

 • 50. 
  Agendapunt:

Ongeregeldheden van afgelopen weekend

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 november 2021

Ongeregeldheden van afgelopen weekend - 28684-671

Voorstel:

Reeds betrokken bij de begrotingsbehandeling van J&V.

 • 51. 
  Agendapunt:

Onderzoek opvolging ADR aanbevelingen Inspectie J&V

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 november 2021

Onderzoek opvolging ADR aanbevelingen Inspectie J&V - 28844-230

Voorstel:

Reeds betrokken bij de begrotingsbehandeling van J&V.

 • 52. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan Regioburgemeesters n.a.v. het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) van 23 november 2021 over de ongeregeldheden van afgelopen weekend

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 november 2021

Afschrift van de brief aan de Regioburgemeesters n.a.v. het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) van 23 november 2021 over de ongeregeldheden van afgelopen weekend - 28684-672

Voorstel:

Reeds betrokken bij de begrotingsbehandeling van J&V.

 • 53. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen die gesteld zijn tijdens de begroting van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022 (1e termijn)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 november 2021

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid op 24 november 2021 -2021Z21448

Voorstel:

Reeds betrokken bij de begrotingsbehandeling van J&V.

 • 54. 
  Agendapunt:

Europese aangelegenheden

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 oktober 2021

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2021 -21109-252

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter informatie.

BiZa, EZK, FIN, I&W, VWS, BuZa

 • 55. 
  Agendapunt:

Fiche: Mededeling Nieuw EU-actieplan tegen Migrantensmokkel (20212025)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19 november 2021

Fiche: Mededeling Nieuw EU-actieplan tegen Migrantensmokkel (2021-2025) -2021Z21041

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel / niet controversieel).

Indien het Kamerstuk niet-controversieel wordt verklaard, is het voorstel het te agenderen voor het commissiedebat op 8 december 2021 over de formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 in Brussel (vreemdelingen- en asielbeleid).

Volgcommissie(s):

EU

 • 56. 
  Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen tot en met 25 november 2021

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.M. Brood - 25 november 2021

Lijst met EU-voorstellen tot en met 25 november 2021 - 2021Z21472

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

EU

 • 57. 
  Agendapunt:

Overig (openbaar)

Initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 23 november 2021 Initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht - 35974

Voorstel:

Ter bespreking of u een kabinetsreactie wenst op de initiatiefnota alvorens een notaoverleg te houden.

Noot:

Uit artikel 10.10 van het Regelement van Orde volgt dat een commissie een notaoverleg houdt over een ingediende initiatiefnota.

 • 58. 
  Agendapunt:

Stafnotitie publicatie Producten- en Dienstencatalogus (PDC)

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, R. Konings - 16 november 2021

Stafnotitie publicatie Producten- en Dienstencatalogus (PDC) - 2021Z20517

Voorstel:

Ter informatie; ter vergadering wordt een korte toelichting gegeven.

 • 59. 
  Agendapunt:

Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschapstoets uit te voeren

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 18 november 2021 Aan de vaste Kamercommissies - Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschapstoets uit te voeren - 2021Z20870

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij het vaststellen van de kennisagenda voor het jaar 2022.

BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 • 60. 
  Agendapunt:
 • 61. 
  Agendapunt:
 • 62. 
  Agendapunt:
 • 63. 
  Agendapunt: Zaak: Voorstel:

Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2022:

Woensdag 19 januari 2022 van 14.30 tot 16.00 uur Woensdag 2 februari 2022 van 14.30 tot 16.00 uur Woensdag 16 februari 2022 van 14.30 tot 16.00 uur

KROKUSRECES 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Woensdag 16 maart 2022 van 14.30 tot 16.00 uur

Woensdag 30 maart 2022 van 14.30 tot 16.00 uur

Woensdag 13 april 2022 van 14.30 tot 16.00 uur

Woensdag 20 april 2022 van 14.30 tot 16.00 uur

MEIRECES: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022

Woensdag 18 mei 2022 van 14.30 tot 16.00 uur

Woensdag 1 juni 2022 van 14.30 tot 16.00 uur

Woensdag 15 juni 2022 van 14.30 tot 16.00 uur

Woensdag 29 juni 2022 van 14.30 tot 16.00 uur

Woensdag 6 juli 2022 van 14.30 tot 16.00 uur

ZOMERRECES: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Rondvraag

Geen agendapunten Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Overig (besloten)

Evaluatie werkwijze commissie J&V

Rapporteurschap innovatiewet strafvordering

Stafnotitie - griffier, A.M. Brood - 25 november 2021 Rapporteurschap innovatiewet strafvordering - 2021Z21489

Ter bespreking.

Griffier:

Activiteitnummer:

A.M. Brood 2021A03630

16


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.