Maidenspeech Anne-Marijke Podt: “Mensen hebben meer gemeen dan ze verschillen.”

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op woensdag 24 november 2021.

Anne-Marijke Podt gaf haar maidenspeech tijdens de Begroting Justitie en Veiligheid. Hier lees je haar speech terug.

Anne-Marijke Podt

24.11.2021

Tweede Kamer nieuws

Geef nieuwkomers een plek

In 2014 begon ik als raadslid in de Utrechtse gemeenteraad. Ik wilde in mijn eigen stad doen wat ik daarvoor jarenlang internationaal had gedaan: het beter maken voor mensen bij wie het niet vanzelf gaat. Ik stak daar mijn hand op voor de portefeuille ‘Asiel’. Ondanks waarschuwingen dat de gemeente helemaal ‘niks deed op dat vlak’.

Tot 2015. Utrecht opende een noodopvang voor asielzoekers, waar mensen op de vlucht voor oorlog en geweld op matrasjes op de vloer moesten slapen. Het was een heftige tijd, met stevige debatten, emotioneel protest uit de buurt en heel veel inwoners die zich als vrijwilliger meldden om nieuwkomers te helpen een plek te vinden in onze stad.