Lenigheid in Rome

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op dinsdag 23 november 2021.

Portret Marcel Beukeboom

Marcel Beukeboom is sinds augustus van dit jaar Nederlands permanent vertegenwoordiger bij drie organisaties van de Verenigde Naties die gevestigd zijn in Rome. Voorheen klimaatgezant en met functies op ambassades in Washington en Pretoria is Beukeboom een ervaren diplomaat. Hij is de geschikte persoon om de Nederlandse stem te laten horen op verschillende complexe dossiers die in Rome op tafel liggen. Democraat sprak met Beukeboom over zijn eerste maanden op zijn nieuwe post.

23.11.2021

Democraat

Verenigingsnieuws

tekst Jan Vincent Meertens foto Jacq Bus

Dit stuk verscheen in Democraat (editie november 2021).

Marcel Beukeboom - Beeld: Jacq Bus

In Rome zijn drie VN-instellingen die zich bezighouden met voedsel en landbouw. Dat zijn de FAO, de voedsel en landbouworganisatie van de VN; het WFP, het wereldvoedselprogramma; en IFAD, het fonds voor internationale landbouwontwikkeling. Zoals bij alle VN-instellingen is Nederland, als medeoprichter van de VN, overal vertegenwoordigd. Aan het hoofd van zo’n diplomatieke missie staat een ambassadeur, de permanent vertegenwoordiger genoemd. In Rome is dat Marcel Beukeboom.

“Ik, en leden van mijn team, gaan naar die organisaties toe om mee te praten over het beleid, de besteding van de middelen, de samenwerking en de organisatie. Soms zijn het lopende zaken zoals bij IFAD, een organisatie die heel actief is in de allerarmste landen om daar kleine boeren en landbouworganisaties te helpen ontwikkelen. Nederland geeft geld aan het IFAD om hun en onze beleidsdoelen te realiseren. Gaat het goed, haal je de resultaten, is er voldoende geld?” De FAO is niet echt een uitvoeringsorganisatie, maar ook een kennisinstelling, en een organisatie die normen stelt, bijvoorbeeld op het gebied van zaden, kunstmest en veeteelt. “Nederland is een belangrijk land als het gaat om kennis op het gebied van landbouw en voedsel. En we zijn een belangrijke exporteur,” zegt Beukeboom. “Maar we zijn ook een land dat bijvoorbeeld via de Europese Unie thema’s als klimaat en biodiversiteit hoog op de agenda wil krijgen. Dat zijn allemaal belangen die behartigd moeten worden bij de FAO, en daar ben ik een soort spil in.”