Koninklijke boodschap - Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35967 - Samenvoeging van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 18-11-2021
Publicatie­datum 18-11-2021
Nummer KST359671
Kenmerk 35967, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

35 967

Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 's-Gravenhage, 17 november 2021    Willem-Alexander

kst-35967-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 967, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.