Commissie besluit nieuw Europees burgerinitiatief inzake milieubescherming te registreren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 27 oktober 2021.

De Commissie heeft vandaag beslist om een Europees burgerinitiatief met de naam “Oproep tot actie — Milieubescherming op alle beleidsgebieden” te registreren. De organisatoren van het initiatief roepen de Commissie op om een wetgevingsvoorstel te formuleren dat ervoor zorgt dat de lidstaten bij het vaststellen van nationale maatregelen rekening houden met milieuoverwegingen.

Aangezien het Europees burgerinitiatief aan de nodige voorwaarden voldoet, is de Commissie van mening dat het juridisch gezien ontvankelijk is. Zij heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het burgerinitiatief.

Volgende stappen

De organisatoren kunnen na de registratie van vandaag beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Indien een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten verzamelt, moet de Commissie reageren. Zij kan beslissen om al dan niet in te gaan op het verzoek om actie te ondernemen. Zij moet haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Via dit instrument kunnen burgers de Europese agenda mede bepalen. Het Europees burgerinitiatief is in april 2012 officieel van start gegaan.

Om ontvankelijk te worden verklaard: (1) mag de voorgestelde actie niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, 2) mag zij niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn en 3) mag zij niet kennelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Sinds de invoering van het Europees burgerinitiatief heeft de Commissie 109 verzoeken ontvangen om een Europees burgerinitiatief te lanceren, waarvan er 85 juridisch gezien ontvankelijk waren en dus in aanmerking kwamen voor registratie.

Meer informatie

Europees burgerinitiatief “Oproep tot actie — Milieubescherming op alle beleidsgebieden”

Europees burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Forum voor het Europees burgerinitiatief

Campagne #EUTakeTheInitiative