Besluit over inwerkingtreding van 35074 - Wet arbeidsmarkt in balans

vrijdag 22 oktober 2021

Vandaag is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van het inmiddels tot wet verheven wetsvoortstel 35074 - Wet arbeidsmarkt in balans.