Urgente herziening van Europese begrotingsregels verdient diepere discussie

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op dinsdag 19 oktober 2021.

De Europese Commissie heeft een discussiestuk over de herziening van de Europese begrotingsregels gepresenteerd. De regels zijn buiten werking gesteld tot 2023 vanwege de coronacrisis, maar volgens Europarlementariër Bas Eickhout moeten de regels voor de periode daarna fundamenteel herzien worden. “Alleen met nieuwe, werkbare regels krijgen landen de ruimte om grote uitdagingen als klimaatinvesteringen, ongelijkheid en hoge schulden het hoofd te bieden”, aldus Eickhout.

Bas Eickhout @baseickhout

Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

Eickhout vervolgt: “De huidige Europese begrotingsregels hebben in het verleden averechts gewerkt en stammen uit een tijd die niet past bij de huidige economische realiteit en de urgente klimaatcrisis. De discussie over aanpassing van de regels moet nu echt gevoerd worden.”

GroenLinks vindt de vragen die de Europese Commissie stelt echter tekortschieten. De Europese Commissie concentreert zich voornamelijk op hoe de regels beter handhaafbaar en simpeler kunnen worden. “Maar de huidige regels zijn slecht gehandhaafd, omdat ze economisch achterhaald zijn”, aldus Eickhout. “Er missen fundamentele vragen over hoe begrotingsregels zich moeten verhouden tot brede welvaart, de klimaatcrisis, ongelijkheid en het monetair beleid. Als de discussie daar geen ruimte voor biedt, dan blijft consequente naleving van de regels een illusie.”

Eickhout: “De vragen gaan onvoldoende in op de grootste uitdagingen van deze tijd: hoe zorgen we voor voldoende investeringen in de groene transitie? Hoe zorgen we dat begrotingsbeleid het monetair beleid ondersteunt? Ook durft de Commissie geen vraagtekens te plaatsen bij de ongefundeerde regels voor de gewenste niveaus van staatsschulden en begrotingstekorten. De discussie moet echt dieper gaan dan de vragen die de Commissie nu opwerpt.”