Beslisnota inzake de nota naar aanleiding van het verslag inzake verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (bijlage bij 35790,nr.6)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Beslisnota inzake de nota naar aanleiding van het verslag inzake verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (bijlage bij 35790,nr.6)
Document­datum 18-10-2021
Publicatie­datum 18-10-2021
Nummer BLG1000804
Kenmerk 35790, nr. 6
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.