Internationale Dag van de Plattelandsvrouwen!

Met dank overgenomen van Tweede Kamerfractie BoerBurgerBeweging (BBB) i, gepubliceerd op dinsdag 12 oktober 2021.

Het is vandaag De Internationale Dag van de Plattelandsvrouwen!👩‍🌾 De Verenigde Naties erkent het belang van vrouwen bij het verbeteren van landbouw- en plattelandsontwikkeling wereldwijd, en herinnert men eraan dat een duurzame toekomst in de wereld niet mogelijk is zonder al deze vrouwen. Binnen, maar ook zeker buiten Nederland! Dit jaar staat deze dag in het teken van de plattelandsvrouwen in ontwikkelingslanden. Sinds de COVID-19 pandemie hebben zij nog minder kans op toegang tot hoogwaardige gezondheidsdiensten, en met name in afgelegen gebieden. Ook hebben zij een kleinere kans op toegang van essentiele medicijnen en vaccins. De positie van deze vrouwen in die landen beperken ook de mogelijkheden voor hen om toegang te krijgen tot gezondheidsdiensten. Bovendien lijden veel plattelandsvrouwen in die landen aan eenzaamheid, evenals de verspreiding van verkeerde informatie over allerlei onderwerpen, en een gebrek aan toegang tot cruciale technologieën om hun werk en privéleven te verbeteren. Deze bovenstaande punten zorgen er mede voor dat de voedselvoorziening in die landen nog meer onder druk komt te staan. Juist nu is het belangrijk om deze plattelandsvrouwen te helpen, zodat zij volledige toegang krijgen tot gezondheidsdiensten, medicijnen en vaccins.