35939 NL - verkiezing/­benoeming/­ontslag/­voordracht/­aanbeveling
Voordracht ter vervulling van een vacature voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Voordracht ter vervulling van een vacature voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

2.

Documenten

(10 stuks)

2 6 oktober 2021, brief, nr. 1     KST359391
Brief regering; Benoemingsprocedure nieuw lid van de Toetsingscommissie inzet Bevoegdheden (TIB)
 
2 3 februari 2022, brief, nr. 2     KST359392
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake een voordracht van een lid voor de toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB)
 
2 22 april 2022, brief, nr. 3     KST359393
Brief regering; Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van de heer E.H.M. Druijf tot het lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.